logo_caption

Installerat

Installerat är ett tryggt och smart paketerbjudande som innebär att du får ett fast pris för byte och installation av våra produkter.

Villkor Installerat

Följande ingår i Installerat:

- Produkt
- Hemleverans 
- Byte och installation
- Installationsmaterial
- Frakt och bortforsling av din gamla produkt
- Arbetet utförs av en certifierad montör
 
För våra Installerat priser gäller följande villkor:

- att ROT-avdrag medges
- att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
- att det inte krävs ombyggnad 
- att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas. Att inga oförutsedda arbeten krävs

Observera att elinstallation inte ingår.

Produktspecifika villkor för Installerat

WC-Stol: Vid utbyte av wc-stol ska den gamla wc-stolen vara av golvstående modell och vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp. Röret ska vara placerat 8 cm fritt centrum rör från vägg. Kapning av eventuellt gjutjärnsavlopp ingår ej.
Blandare: Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. 
Eventuell ny håltagning ingår ej.
Duschblandare: Vid utbyte av duschblandare ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm.  Vid utbyte av duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade. 
Vattenutkastare: Gäller utbyte av befintlig vattenutkastare. Väggtjocklek får inte överstiga 300 mm. Ny vattenutkastare ansluts mot befintligt kopparrör med dimensionen 15 alternativt 22 mm. 
Duschvägg: Väggen måste vara rak, ordentligt förstärkt (kottlad) och får inte ha några utanpåliggande rör.
Badrumsmöbler: Vid upp och/eller nedmontering av spegel, spegelskåp, kommoder eller skåp med elinstallation tillkommer kostnad för elektriker. Befintliga väggar ska vara ordentligt förstärkta (kottlade).
Badkar: Priset gäller ej om golvbrunn måste flyttas. Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör ingår ej.